C-Alearn

Grensoverschrijdende actie Leren Entrepreneurship
ondersteund bij Regional Networks

 

Intellectuele output 1:

IEL&N

Internationaal Ondernemerslab & Netwerk

Internationaal Ondernemend Lab(s) & Network (IEL&N)

Plan van eisen van het internationale Entrepreneurial Lab(s) & Network

Product: overzichten met beschrijving van functionaliteiten, roldefinitiepartners en een routekaart over het stapsgewijs creëren van zo’n internationaal labnetwerk

Elementen die moeten worden behandeld:

 1. de bepaling van de functionaliteiten van het International Entrepreneurial Lab(s) en Network (eerste ontwerp: zie hieronder)
 2. netwerkontwikkeling: beschrijving van de rollen en verantwoordelijkheden voor de netwerkpartners betrokken educatieve en sociale partners (businesss support centers); do’s en don’t’s
 3. roadmap – gebaseerd op de functionaliteiten (a) en de beschrijving van rollen en verantwoordelijkheden(b) – voor de implementatie van het (virtuele) International Entrepreneurial Lab(s) & Network in de regionale en internationale settings

Vooral rekening houdend met de uitdagingen om het te laten werken in de diversiteit van internationale opleidingscontexten.

Uitleg

Een actief opererend International Entrepreneurial Lab(s) & Network (IELN) is nodig voor het ondersteunen van transnationaal ondernemend leren voor de doelgroepen: diensten / structuren die samenwerking, netwerken (inclusief netwerkcreatie en strategieën) en peer-learning activiteiten mogelijk maken.

Transnationaal onderwijs met gezamenlijke grensoverschrijdende coaching, opleiding en begeleiding heeft een internationaal ondernemersnetwerk nodig om de transnationale ondernemersmentaliteit en competentieontwikkeling van de doelgroep te ondersteunen.

Een krachtig leren door het doen van omgeving, @home en ter plaatse in het doelland (D,NL,A) waarin alle benodigde expertise en ondersteuning wordt aangeboden en toegang tot het ondernemersecosysteem wordt gegarandeerd.

Een educatieve omgeving waar experimentele methoden kunnen worden toegepast op onderwijs en leren ondernemerschap: real world opdrachten, serious games, gastcolleges van succesvolle ondernemers, workshops

Functionaliteiten

 • stakeholders (onderwijs en de arbeidswereld) die betrokken zijn bij internationale ondernemersvaardigheden)
 • ontwikkeling en het stimuleren van ondernemersactiviteiten – evenals efficiënt ondernemerschapsonderwijs over de grenzen heen
 • het organiseren van de nodige netwerken in de regio’s en het creëren van effectieve ondersteuning voor studenten / startende ondernemers
 • het verstrekken van specifieke informatie over nationale wet- en regelgeving op het gebied van ondernemersgedrag en expertise op het gebied van de financiering van constructies
 • ondersteuning van International Student Companies (ISC): de enthousiaste excellente student(s) (niveau 2-4 EQF) met de juiste attitude, het ontwikkelen van het eigen business idee: het is ook mogelijk dat meer studenten samenwerken in één Studentenbedrijf die elkaar aanvullen.
 • coördineren van studie- en stagemobiliteit voor studenten. Studie- en stagemobiliteit zal deel uitmaken van de te ontwikkelen leerlijn om de student(en) in staat te stellen ter plaatse internationale ondernemerscompetenties te ontwikkelen of – als startende ondernemer(s) in het doelland – om het bedrijf ter plaatse te ontwikkelen.
 • interculturele en linguïstische competentieontwikkeling staat ook hoog op de agenda in de leerlijn.

een pre-fase van ondernemersactiviteiten die kunnen worden ingebed als start-ups in regionale incubators, ter ondersteuning van een volgende onderwijsstap van onze studenten in instellingen voor hoger onderwijs

Innovatieve elementen

 • internationaal netwerk van ondernemingslabs die ondersteuning en training bieden aan beroepsonderwijs-studenten die hun internationale ondernemersvaardigheden willen ontwikkelen op internationaal gedeelde standaarden
 • maximale steun in de regio’s uit de hele ondernemerscyclus met volledige toegang tot het ondernemersecosysteem
 • innovatief ondernemerschapsonderwijs waarbij studenten in feite in een internationale context werken aan real life opdrachten van de ondernemersnetwerken of het runnen van hun startende bedrijven; focus op activiteiten, op leren door
 • het ontwikkelen van een grensoverschrijdende gemeenschappelijke visie op internationaal ondernemerschapsonderwijs dat moet worden ingezet in een (deels) gezamenlijk curriculum
 • het creëren van effectieve studie- en stagemobiliteit, erkenning van studiepunten @home

Verwachte impact

 • netwerk van goed uitgeruste International Entrepreneurial labs (A, NL, D) zal worden gerealiseerd passend in de onderwijsstructuren en de ondernemende ecosystemen
 • praktijkoverschrijdend ondernemerschapsonderwijs in actie: 30 studenten (project), na implementatie: 50 studenten per jaar
 • 10 International Student Companies (project) zullen worden gestart en succesvol zijn in een internationale context

Overdraagbaarheid

Eindresultaat: goede praktijken:

de intellectuele output kan helpen bij het creëren van sterke nieuwe ondernemende Lab Networks op een zeer efficiënte manier in andere regio’s / contexten en het verbinden van educatieve en ondernemende partners (in Europa, Azië, de Staten, Afrika etc)

Waar we aan werken…

Intellectuele output van het project

EntreComp: nieuw onderwijsconcept

EntreComp als basis voor actief ondernemerschapsonderwijs

Het internationale ondernemersleertraject

ondersteund door een multimediale databank binnen het virtuele Europese Ecomlab dat past in het ECVET-systeem

Training voor betrokken docenten en medewerkers

voor het projectteam en de deelnemers van de deelnemende organisaties

Ons doel is om een goede praktijk te creëren voor transnationaal leren en argumenten om transnationale ondernemerschap leren en onderwijs passen in de reguliere onderwijs budgetten. De transnationale samenwerking binnen de deelnemende netwerken wordt verdiept, uitbreiding en integratie van nieuwe partnernetwerken van nieuwe regio’s kan een volgende stap zijn die grensoverschrijdend onderwijs stimuleert.