C-Alearn

Internationaal Leren Ondernemen

ondersteund door Regionale Ondernemersnetwerken

 

Het Entrecomp Model

Hoe vertaal je ‘ondernemend handelen’ in competenties en bijhorende leer- of ontwikkellijnen? Welk competentieraamwerk kan hierbij helpen?
De Europese Commissie en OESO creëeren raamwerk ‘EntreComp’. Het benadert ‘ondernemerschap’ niet als het louter ‘opstarten van een zaak’, maar als een transversale sleutelcompetentie die voor iedereen in alle levensfasen van belang is.