ROZ – Hengelo

De gemeente Hengelo heeft al haar ondernemersondersteunende activiteiten ondergebracht in een aparte stichting: de ROZ-Groep.

ROZ (regionale ondersteuning voor zelfstandigen) is een partner die zich richt op het ondersteunen van ondernemers in de regio Twente en Achterhoek. ROZ adviseert, begeleidt en ondersteunt ondernemers in de opstartfase en bij de opvolging. Dit doen ze door het aanbieden van ondersteunende programma’s, training en coaching, en door het verstrekken van middelen en papers.

Expertise

Expertise

Omdat de ROZ-partners sterk verbonden zijn met de lokale overheden, kennen ze de lokale en regionale markt.

ROZ opereert midden in een uitgebreid administratief en ondernemend netwerk. Door haar onafhankelijke positie is het ROZ een ideale partner om in contact te komen met het ondernemersecosysteem in de regio.

De ROZ is ook betrokken bij dit KA2-project omdat de sterk gespoceerde business coaches zijn gekoppeld aan de meeste van de lokale bedrijven. Er is veel expertise op het gebied van persoonlijke begeleiding. Daarom is het ondersteunen van studentenbedrijven en start-ups een groot succes. Dat is de afgelopen jaren aangetoond.

ROZ krijgt de rol van coach – begeleider van studentenondernemers, waarbij projectleider en bedrijfsadviseur Bert Breukers vanaf het begin aansluit , later gevolgd door collega business consultants.

Waar we aan werken…

Intellectuele output van het project

Internationaal Ondernemerslabnetwerk (IELN)

EntreComp: nieuw onderwijsconcept

EntreComp als basis voor actief ondernemerschapsonderwijs

Het internationale ondernemersleertraject

ondersteund door een multimediale databank binnen het virtuele Europese Ecomlab dat past in het ECVET-systeem

Training voor betrokken docenten en medewerkers

voor het projectteam en de deelnemers van de deelnemende organisaties

Ons doel is om een goede praktijk te creĆ«ren voor transnationaal leren en argumenten om transnationale ondernemerschap leren en onderwijs passen in de reguliere onderwijs budgetten. De transnationale samenwerking binnen de deelnemende netwerken wordt verdiept, uitbreiding en integratie van nieuwe partnernetwerken van nieuwe regio’s kan een volgende stap zijn die grensoverschrijdend onderwijs stimuleert.