Wirtsschaftskammer Tirol

Kamer van Koophandel- staat Tirol als partner van de Kamer van Koophandel (WKO)

Informatie

Informatie

Wij adviseren over alle opleidingsvragen, organiseren leerling- of masterexamens en voeren leerlingwedstrijden uit. Competentiecertificaten: Het is belangrijk voor ons om de kwalificatie, ondernemer, coaches en vakexamens te nemen om jonge ondernemers te kwalificeren. Taxaties op het gebied van belangenbehartiging beoordelen we relevante wet- en regelgeving, zoals het opstellen van het ondernemersonderzoek, beroepskwalificatieexamens en consultaties in diverse commissies.

Vertegenwoordiging van belangen:

De Tiroler Kamer van Koophandel behartigt de belangen van meer dan 50.000 bedrijven. Als een sterke stem van bedrijven, zijn we toegewijd aan een toekomstgericht en bedrijfsvriendelijk beleid, bijvoorbeeld voor belastingverlichting, administratieve rompslomp verwijdering, promoties. Wij ondersteunen Oostenrijkse bedrijven met onze expertise. De WKO staat voor een dynamisch en modern ondernemerschap, toekomstgericht ondernemen en internationaal succes voor onze bedrijven en een eco-sociale markteconomie ingebed in een modern sociaal partnerschap.

De WKO is gecertificeerd volgens ISO 9001 en EFQM.
We hebben een wereldwijd netwerk van Kamer van Koophandel kantoren en een Europees netwerk van het Enterprise Europe Network. Als co-foundry voor jonge ondernemers begeleidt we jonge ondernemers in hun ontwikkeling in samenwerking met de Universiteit van Innsbruck.

Waar we aan werken…

Intellectuele output van het project

Internationaal Ondernemerslabnetwerk (IELN)

EntreComp: nieuw onderwijsconcept

EntreComp als basis voor actief ondernemerschapsonderwijs

Het internationale ondernemersleertraject

ondersteund door een multimediale databank binnen het virtuele Europese Ecomlab dat past in het ECVET-systeem

Training voor betrokken docenten en medewerkers

voor het projectteam en de deelnemers van de deelnemende organisaties

Ons doel is om een goede praktijk te creëren voor transnationaal leren en argumenten om transnationale ondernemerschap leren en onderwijs passen in de reguliere onderwijs budgetten. De transnationale samenwerking binnen de deelnemende netwerken wordt verdiept, uitbreiding en integratie van nieuwe partnernetwerken van nieuwe regio’s kan een volgende stap zijn die grensoverschrijdend onderwijs stimuleert.