Internationaal Leren Ondernemen
ondersteund door regionale ondernemersnetwerken

Het doel van het project is:

  • het ontwikkelen van een duurzame internationale onderwijsinfrastructuur voor beroepsonderwijs-studenten
  • transnationale ondernemerskansente identificeren en te activeren ,

gerealiseerd door de deelnemende onderwijsorganisaties en ondersteund door hun specifieke regionale netwerken met bestaande ondernemerseducatieve capaciteiten voor een International Entrepreneurial Lab Network (IELN).

Leerdoelen C-Alearn project

Schetsen voor de kwalitatieve meting van ondernemerschapscompetentie -op basis van EntreComp- voor IEL&N:

Beoordelingscriteria:

  • Beginner (N)
  • Gemiddeld (I)
  • Geavanceerd (A)
Indicator Criteria Operatie Methoden in C-Alearn

• Kansen identificeren en grijpen om waarde te creëren door het sociale, culturele en economische landschap te verkennen

 

N: Ik zie kansen om waarde te creëren in mijn gemeenschap en omgeving.

I: Ik kan proactief op zoek gaan naar mogelijkheden om waarde te creëren, ook uit noodzaak.

A: Ik kan mijn kennis en begrip van de context gebruiken om kansen te creëren om waarde te creëren.

Studenten kunnen kansen herkennen om waarde te creëren door desktop- en veldonderzoek te doen

 

Brainstormen

Zelfstudie

BMC

Standplaatsen

Reflexionen/Coaching

Interview

•Identificeer behoeften en uitdagingen waaraan moet worden voldaan

 

N: Ik kan behoeften en uitdagingen in mijn gemeenschap en omgeving identificeren waaraan niet is voldaan.

I: Ik kan vaststellen welke gebruikersgroep en welke behoeften ik wil aanpakken door waarde te creëren.

A: Ik kan uitdagingen identificeren die verband houden met de contrasterende behoeften en belangen van verschillende belanghebbenden.

Studenten kunnen hun doelgroep herkennen en beschrijven door internationale markten te analyseren

 

 

BMC

 

 

• Nieuwe verbindingen leggen en verspreide elementen van het landschap samenbrengen om kansen te creëren om waarde te creëren

N: Ik herken de verschillende rollen die de publieke, private en derde sector in mijn regio of land spelen.

I: Ik kan mijn persoonlijke, sociale en professionele mogelijkheden voor het creëren van waarde identificeren, zowel in bestaande organisaties als door het opzetten van nieuwe ondernemingen.

A: Ik kan een bestaande waardecreatieactiviteit analyseren door deze als geheel te bekijken en kansen te identificeren om deze verder te ontwikkelen.

 

Studenten kunnen hun ondernemende landschappen herkennen en de juiste actie ondernemen AYCL

• Ontwikkelen van verschillende ideeën en kansen om waarde te creëren, inclusief betere oplossingen voor huidige en nieuwe uitdagingen

 

N: Ik kan verschillende ideeën alleen en als onderdeel van een team ontwikkelen, die waarde creëren voor anderen.

I: Ik kan de waarde van mijn oplossingen testen bij eindgebruikers.

A: Ik kan processen opzetten om belanghebbenden te betrekken bij het vinden, ontwikkelen en testen van ideeën.

Studenten creëren waarde voor anderen door creatieve ideeën en oplossingen te vinden

 

Brainstormen

Garbage Spel

LE Spelletjes

Networking

 

• Verkennen en experimenteren met innovatieve benaderingen

 

N: Ik kan open problemen op verschillende manieren verkennen om meerdere oplossingen te genereren.

I: Ik kan verschillende benaderingen beschrijven en uitleggen voor het vormgeven van open problemen en verschillende probleemoplossende strategieën.

A: Ik kan anderen helpen waarde te creëren door experimenten aan te moedigen en creatieve technieken te gebruiken om problemen te benaderen en oplossingen te genereren.

Studenten geven vorm aan open manieren om problemen op te lossen door verschillende strategieën te gebruiken

 

 

BMC

Feedbacklus

Networking

Analyse van hulpprogramma’s

•Combineer kennis en middelen om waardevolle impact te verwerven

N: Ik kan bestaande producten, diensten en processen verbeteren, zodat ze beter aansluiten bij mijn behoeften of die van mijn collega’s en de gemeenschap.

I: Ik kan prototypes samenstellen, testen en geleidelijk verfijnen die de waarde simuleren die ik wil creëren.

A: Ik kan in fasen waarde ontwikkelen en leveren, starten met de kernkenmerken van mijn (of het idee van mijn team) en geleidelijk meer toevoegen.

Studenten verwerven waardevolle impact door de feedback te gebruiken voor het product, de service, de test en het prototype

Feedbacklus

AYCL (out of the box denken)

•Stel je de toekomst voor met je bedrijfsidee

 

N: Ik kan eenvoudige toekomstscenario’s ontwikkelen waarin waarde wordt gecreëerd voor mijn gemeenschap en omgeving.

I: Ik kan toekomstscenario’s bouwen rond mijn waardecreërende activiteit.

A: Ik kan mijn (of de) strategische visie voor het creëren van waarde bespreken.

Studenten ontwikkelen en bouwen eenvoudige toekomstscenario’s met behulp van tools

Zakelijke make-over

feedbacklus

Coaching

• Ontwikkel een visie om ideeën om te zetten in actie

 

N: Ik ben me bewust van wat er nodig is om een visie op te bouwen, dus ik kan me een wenselijk toekomstscenario voorstellen.

I: Ik kan een inspirerende visie opbouwen die anderen betrekt.

A: Ik kan een visieverklaring opstellen voor mijn (of de waardecreërende activiteit van mijn team) die de interne besluitvorming begeleidt tijdens het hele proces van het creëren van waarde.

Studenten ontwikkelen en bouwen eenvoudige toekomstscenario’s met behulp van tools

Standplaatsen

Feedbackloop

 

• Visualiseer toekomstscenario’s om inspanningen en actie te begeleiden

N: Ik kan zelf bepalen aan wat voor visie voor het creëren van waarde ik wil bijdragen.

I: Ik kan initiatieven voor verandering en transformatie bevorderen die bijdragen aan mijn visie.

A: Ik kan (alleen of met anderen) een roadmap maken op basis van mijn visie op het creëren van waarde.

Studenten ontwikkelen en bouwen eenvoudige toekomstscenario’s met behulp van tools

Standplaatsen

Feedbackloop

 

Beoordeel en reflecteer op de gevolgen van uw ideeën die waarde toevoegen en de impact van ondernemend handelen op de doelregio, markt en het milieu

N: Ik herken de impact van mijn keuzes en gedrag, zowel binnen de gemeenschap als in de multiculturele omgeving.

I: Ik word gedreven door interculturele en duurzame mindset bij het nemen van beslissingen.

A: Ik zal ervoor zorgen dat mijn interculturele en duurzaamheidsdoelen worden bereikt.

Studenten bespreken de impact van hun ideeën met betrekking tot interculturele onderwerpen en duurzaamheid

Presentatie

BMC

IJS

• Reflecteer op uw behoeften, ambities en wensen op de korte, middellange en lange termijn

 

 

N: Ik kan mijn behoeften, wensen, interesses en doelen beschrijven.

I: Ik kan reflecteren op mijn individuele groepsbehoeften, interesses en ambities over kansen en toekomstperspectieven.

A: Ik kan anderen helpen om na te denken over hun behoeften, wensen en interesses en hoe ze deze kunnen omzetten in doelen.

Studenten reflecteren op hun gedrag tijdens de LE Games door te wijzen op hun rol in de internationale groep

LE Spelletjes

Coaches/ Monitoring

AYCL

 

• Identificeer en beoordeel uw individuele en groepssterkten en -zwaktes

 

 

 

 

 

 

N: Ik kan beschrijven waar ik goed in ben en waar ik niet goed in ben.

I: Ik kan mijn sterke en zwakke punten en die van anderen beoordelen in relatie tot kansen om waarde te creëren.

A: Ik kan samenwerken met anderen om onze zwakke punten te compenseren en onze sterke punten te verbeteren om synergie te creëren.

 

Studenten doen aan zelfbeschikking door hun vaardigheden te reflecteren met coaches etc.

LE- Spellen

Coaches/ monitoring

AYCL

• Geloof in je vermogen om de loop van de gebeurtenissen te beïnvloeden, ondanks onzekerheid, tegenslagen en tijdelijke mislukkingen

N: Ik geloof in mijn vermogen om te bereiken wat ik van plan ben.

I: Ik geloof dat ik mensen en situaties ten goede kan beïnvloeden.

A: Ik geloof in mijn vermogen om uit te voeren wat ik me heb voorgesteld en gepland, ondanks obstakels, beperkte middelen en weerstand van anderen.

Studenten leggen hun projectvoortgang uit

Staanplaatsen gedurende de 3 weken/ Prasentatie

BMC

Coaches

AYCL

• Begrijpen van economische &financiële concepten

 

 

 

 

N: Ik kan eenvoudige economische concepten uitleggen en het budget voor een eenvoudige activiteit tekenen.

I: Ik ben op de hoogte van de regels en voorschriften voor ondernemersgedrag, maar weet een beetje van financiën.

A: Ik ben goed op de hoogte van de nationale wet- en regelgeving inzake ondernemersgedrag en identificeer verschillende financiële indicatoren om de financiële gezondheid te beoordelen.

Studenten trekken hun eigen budget door economische concepten te analyseren

Gids (Startercenter NRW)

AYCL

Buisnessmakeover.eu

 

 

• Zoek financieringsopties en beheer een budget voor hun waardecreërende activiteit.

N: Ik kan de belangrijkste rol van banken in de economie en de samenleving beschrijven.

I: Ik kan publieke en private financieringsbronnen identificeren voor mijn waardecreërende activiteit (bijvoorbeeld leningen, crowdfunding en aandelen).

A: Ik kan de meest geschikte financieringsbronnen kiezen om een waardecreërende activiteit op te starten of te verbeteren.

Leren door te doen, Desktop &Field research

 

Masterclass

Kamers van Koophandel

• Verkrijgen en beheren van de materiële, niet-materiële en digitale middelen die nodig zijn om ideeën om te zetten in actie via virtueel Ecomlab.

N: Ik kan de essentiële middelen digitaal verkrijgen en beheren om mijn idee om te zetten in actie.

I: Ik kan een plan ontwikkelen voor het omgaan met beperkte middelen bij het creëren van mijn waardecreërende activiteit in een digitale omgeving.

A: Ik kan de nodige middelen verzamelen om mijn waardecreërende activiteit digitaal te ontwikkelen.

Studenten ontwikkelen een plan door financiële instrumenten te analyseren en te gebruiken in combinatie met theoretische feiten.

Businessplan

Financiële tool businessmakeover.eu

BMC

• Benut de beperkte middelen in een digitale omgeving

 

 

N: Ik kan mijn middelen effectief inzetten om mijn doelen te bereiken.

I: Ik kan mijn middelen effectief beheren met behulp van technieken en hulpmiddelen die mij (of mijn team) helpen om productief te zijn.

A: Ik kan effectief voldoen aan de specifieke behoeften van mijn waardecreërende activiteit door gebruik te maken van de beperkte middelen.

Studenten beschrijven hun manier om gereedschappen en technieken te gebruiken om hun doelen te bereiken

BMC

Coaches

AYCL

BusinessMakeOver

 

• Verkrijgen en beheren van de vereiste competenties in elk stadium, inclusief technische en digitale competenties

N: Ik kan bronnen van hulp herkennen voor mijn waardecreërende activiteit (bijvoorbeeld leraren, leeftijdsgenoten, mentoren).

I: Ik kan digitale oplossingen vinden (bijvoorbeeld gratis, betaald of open-source) die me kunnen helpen mijn waardecreërende activiteiten efficiënt te beheren.

A: Ik kan digitale en technische ondersteuning vinden om mijn activiteit te beheren of te profiteren van een kans om waarde te creëren.

Studenten beschrijven hun manier om tools, technieken en experts te gebruiken om hun doelen te bereiken

BMC

Coaches

AYCL

BusinessMakeOver

Peer-to-peer

• Relevante stakeholders inspireren en enthousiasmeren

 

 

 

 

 

N: Ik kan hun ideeën duidelijk en met enthousiasme overbrengen.

I: Ik kan anderen overtuigen, betrekken en inspireren bij waardecreërende activiteiten.

A: Ik kan anderen inspireren en aan boord krijgen voor waardecreërende activiteiten.

 

Studenten gebruiken hun manier van presenteren effectief

Toonhoogte

Trainingspresentatie / Feedback

BMC

 

• Demonstreer effectieve communicatie, overtuigingskracht, onderhandeling en leiderschap

N: Ik kan de waarde van mijn (of het idee van mijn team) effectief communiceren naar belanghebbenden met verschillende achtergronden.

I: Ik kan anderen overtuigen door effectief te communiceren en bewijs te leveren voor mijn argumenten.

A: Ik kan de visie voor mijn (of mijn team) onderneming communiceren op een manier die externe groepen inspireert en overtuigt en ik kan deelnemen aan constructieve discussies.

Studenten gebruiken hun manier van presentereneffectief

Toonhoogte

Trainingspresentatie / Feedback

BMC

Coaches

• Initiëren van processen die waarde creëren

 

 

N: Ik ben bereid om een poging te wagen om problemen op te lossen die van invloed zijn op hun gemeenschappen.

I: Ik kan waardecreërende activiteiten initiëren.

A: Ik kan op zoek gaan naar mogelijkheden om het initiatief te nemen om waarde toe te voegen of te creëren.

Studenten kunnen wijzigingen aanbrengen om waarden te creëren

Coaches

AYCL

Uitwisseling van ideeën en informatie

 

 

• Uitdagingen aangaan

 

N: Ik voel me comfortabel in het nemen van verantwoordelijkheid in gedeelde activiteiten.

I: Ik kan individuele en groepsverantwoordelijkheid nemen in waardecreërende activiteiten.

A: Ik kan verantwoordelijkheid nemen in het grijpen van nieuwe kansen en bij ongekende uitdagingen bij waardecreërende activiteiten.

Plannen maken voor het nemen van verantwoordelijkheid, delen en controleren van hun taken en output

Conflictbeheersing

BusinessMakeOver

Takenlijsten

AYCL

• Zelfstandig handelen en werken om doelen te bereiken, vast te houden aan intenties en geplande taken uit te voeren

 

N: Ik kan zelfstandig werken in eenvoudige waardecreërende activiteiten.

I: Ik word gedreven door de mogelijkheid om zelfstandig waardecreërende activiteiten te kunnen initiëren.

A: Ik kan waardecreërende activiteiten alleen en met anderen initiëren.

Studenten die plannen maken voor het nemen van verantwoordelijkheid, delen en controleren hun taken en output

Conflictbeheersing

BusinessMakeOver

Takenlijsten

AYCL

 

• Gebruik elk initiatief voor waardecreatie als een leerschool

Gelegenheid

 

N: Ik kan verwachten dat mijn capaciteiten en competentie zullen groeien met ervaring, door zowel successen als mislukkingen.

I: Ik ben altijd op zoek naar mogelijkheden om mijn sterke punten te verbeteren en mijn zwakke punten te verminderen of te compenseren.

A: Ik kan kansen vinden en kiezen om mijn zwakke punten te overwinnen en mijn sterke punten (of die van mijn team) te ontwikkelen.

Studenten wijzen op hun ondernemersvaardigheden en competenties door hun successen en mislukkingen tijdens het stimuleren van het bedrijf te weerspiegelen

BusinessMakeover

Feedbackloop

Coaches

Monitoring

• Reflecteer en leer van zowel succes als falen (je eigen succes

en die van anderen)

N: Ik kan voorbeelden geven van tijdelijke mislukkingen die tot waardevolle prestaties hebben geleid.

I: Ik kan reflecteren op mislukkingen (die van mij en anderen), hun oorzaken identificeren en ervan leren.

A: Ik kan reflecteren op mijn (of de prestaties van mijn team) en tijdelijke mislukkingen terwijl dingen zich ontwikkelen om te leren en mijn vermogen om waarde te creëren te verbeteren.

Studenten wijzen op hun ondernemersvaardigheden en competenties door hun successen en mislukkingen tijdens het stimuleren van het bedrijf te weerspiegelen

BusinessMakeover

Feedbackloop

Coaches

Monitoring

• Werk samen en werk samen met andere studenten om ideeën te ontwikkelen en om te zetten in actie

 

N: Ik sta open voor het betrekken van anderen bij mijn waardecreërende activiteiten.

I: kan een team en netwerken opbouwen op basis van de behoeften van mijn waardecreërende activiteit.

A: Ik kan werken met een team op afstand van mensen die zelfstandig kunnen bijdragen aan een waardecreërende activiteit.

Studenten zijn bereid om samen te werken, deel te nemen en samen te werken BOOST VOOR BEDRIJVEN 1/2/3

 

• Netwerk door stagemobiliteit

 

 

N: Ik sta open voor het leggen van nieuwe contacten en samenwerking met anderen (individuen en groepen).

I: Ik kan nieuwe relaties aangaan om de steun te krijgen die ik nodig heb om ideeën om te zetten in actie, inclusief emotionele steun.

A: Ik breid proactief het contact uit met de juiste mensen binnen en buiten mijn organisatie om mijn waardecreërende activiteit te ondersteunen.

Studenten zijn bereid om samen te werken, deel te nemen en samen te werken BOOST VOOR BEDRIJVEN 1/2/3

 

• Los conflicten op en ga de concurrentie positief het hoofd wanneer

Nodig

N: Ik kan de rol van mijn emoties, houdingen en gedrag herkennen bij het vormgeven van de houding en het gedrag van andere mensen en vice versa.

I: Ik kan conflicten onder ogen zien en oplossen.

A: Ik kan effectief omgaan met niet-assertief gedrag dat mijn (of mijn team) waardecreërende activiteiten belemmert.

 

Studenten zijn bereid om samen te werken, deel te nemen en samen te werken en hun acties met betrekking tot conflicten en concurrentie te weerspiegelen BOOST VOOR BEDRIJVEN 1/2/3
leren, spreken dezelfde taal en effectief communiceren in de internationale setting.

N: Ik kan respect tonen voor anderen, hun achtergrond en cultuur.

I: Ik waardeer diversiteit als een mogelijke bron van ideeën en kansen.

A: Ik begrijp de gemeenschappelijke taal van mijn team om te communiceren en gevoelens te uiten en te begrijpen

 

Studenten zijn bereid om samen te werken, deel te nemen en samen te werken met betrekking tot verschillende culturen en talen

BOOST VOOR BEDRIJVEN 1/2/3

 

Verbeter effectieve communicatie met nieuwe tools &middelen

N: Ik luister actief naar de mening van anderen.

I: Ik kan technologie effectief gebruiken om te communiceren en mijn ideeën met anderen te delen.

A: Ik kan de emoties van mensen begrijpen en dienovereenkomstig met hen communiceren met behulp van verschillende middelen.

Studenten zijn bereid om samen te werken, deel te nemen en samen te werken aan nuttige communicatiemiddelen

BOOST VOOR BEDRIJVEN 1/2/3