Berufkolleg Niederberg – Velbert

Europaschule BkN Velbert – wij zijn een vakcollege met een bijzondere focus: internationale en nationale samenwerking. Sinds 1995 bouwen, onderhouden en uitbreiden wij contacten.

Als Europese school verzorgt de Niederberg beroepsschool ongeveer 1.900 studenten uit tal van landen in momenteel 35 cursussen.

Naast de voltijdse opleidingen in de technische en commerciële gebieden, wordt ongeveer 50% van onze studenten opgeleid in het duale systeem in 14 technische en commerciële cursussen. Door het grote aantal wereldwijd actieve opleidingsbedrijven, de multiculturele samenstelling van onze lessen en eerdere ervaringen in uitwisselingsprogramma’s zoals Comenius en Erasmus +, wordt de Europese diversiteit in scholen en lessen geleefd door onze 82 collega’s.

Via de Europese afdeling van de school heeft de school ook ervaring met tweetalig vakonderwijs.

Vanwege het grote aantal opleidingen in de commerciële sector, zowel fulltime (niveau 2 – 3) als het duale systeem (industriële griffiers en kantoorgriffiers, niveau 4) en geavanceerde opleiding tot een “state-certified business economist” (niveau 6)

Van de kant van het beroepscollege wordt op de verschillende niveaus specialistische kennis op het gebied van ondernemerschap en de componenten daarvan bijgedragen:

  • Oprichting van een bedrijf,
  • Het verrichten van marktonderzoek,
  • Informatie zoeken, selecteren en analyseren,
  • Swot-analyses maken,
  • Bedrijfsplannen maken en
  • Benchmarking

Over het projectidee:

Door het grote aantal wereldwijd actieve opleidingsbedrijven is er een grote behoefte aan de ontwikkeling van internationale en interculturele vaardigheden onder de trainees.

Maar meer dan dat. Ondernemerschap is ook steeds meer een probleem voor stagiairs. Er wordt gezocht naar specifieke kennis en netwerken om deze ambities te kunnen uitvoeren. We willen deze ontwikkeling bevorderen in het KA2-project.

Sinds 2009 hebben de studenten van de Niederberg beroepsschool de kans gehad om hun eigen bedrijfsideeën te ontwikkelen in geselecteerde cursussen en deze in de praktijk te brengen in de klas, rekening houdend met de vakspecifieke inhoud.
Daarbij leren de leerlingen over de taken, taken en verantwoordelijkheden die ondernemers hebben en hoe ze het potentieel van een bedrijfsidee kunnen inschatten.

Je leert ook hoe je de omvang van de afzetmarkt definiëren met behulp van marktonderzoek. U krijgt expertise in hoe u het concurrentievermogen van een product beoordeelt en welke financieringsmogelijkheden beschikbaar zijn voor zakelijke ideeën.

In deze context worden ook bedrijfsvaardigheden en winst- en verliesboekhouding ontwikkeld en opgeleid. Het geheel wordt afgerond door de leerlingen die gesprekstechnieken leren en werken aan hun presentatietechnieken.

In dit opzicht hebben de studenten de mogelijkheid om te leren over verschillende verkooptechnieken. Dit alles dient om ervoor te zorgen dat studenten een echt businessplan maken op basis van specialistische content. Tot slot worden de ontwikkelde bedrijfsideeën inclusief het businessplan gepresenteerd in de vorm van een wedstrijd voor een deskundige jury.

Cijfers

Onze cijfers

Studenten

Werknemers

Cursussen