All You Can Learn online leerplatform

Wat is All You Can Learn?

All You Can Learn is een online leerplatform om blended learning mee te faciliteren. We hebben het ontwikkeld omdat volgens ons blended learning dé toekomst van onderwijs is.
De nieuwe manier van blended leren.

Een student kan zelfstandig elk online leerprogramma volgen, op zijn of haar eigen tempo. De student neemt de theorie door en werkt aan praktische uitdagingen. Online vindt dus al de optimale voorbereiding op de praktijk plaats. Tegelijkertijd wordt een student begeleid door een coach die de online voortgang monitort en bijstuurt indien nodig. Hierdoor ontstaat er tijd en ruimte om in de praktijk gepersonaliseerd onderwijs te bieden. Een coach kan zo tijdens offline contactmomenten aandacht besteden aan praktijkvaardigheden, een verdieping van de inhoud of ondersteuning bij moeilijke opdrachten.

Blended learning is niet nieuw, maar vraagt wel om vernieuwing op het gebied van onderwijslogistiek. Daarom hebben wij All You Can Learn ontwikkeld: er was een blended leerplatform nodig, dat zowel content als coaching kon faciliteren!

Uitgangspunten van All You Can Learn.

All You Can Learn is bedacht vanuit een bepaalde visie op leren en examineren. Bij het gebruik en de doorontwikkeling van het leerplatform staan er daarom zes uitgangspunten centraal:

 1. De regie ligt bij de student
  Studenten krijgen veel (keuze)vrijheid, waardoor ze zelf eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Studenten kunnen bijvoorbeeld zelf hun leerprogramma(‘s) en coach(es) kiezen, en bepalen hun eigen leerroute en tempo.
 2. Aan de slag met praktijkgestuurde opdrachten
  Alle leerprogramma’s staan vol met opdrachten die studenten uitvoeren in de praktijk. Zo leren ze bepaalde skills door écht te doen. Studenten leveren bij elke opdracht een digitaal bewijsstuk in, zoals een verslag of video. Met het inleveren van alle bewijsstukken, bouwen studenten een digitaal portfolio op, waarmee ze ervaringspunten (XP’s) verdienen.
 3. Onbeperkt toegang tot de gehele bibliotheek
  De naam zegt het al, ons principe is All You Can Learn. Met het afsluiten van een abonnement krijg je daarom, voor een bepaald aantal weken, onbeperkt toegang tot onze gehele bibliotheek. Zie het als een Netflix-achtige omgeving, en dan niet voor films en series, maar voor keuzedelen en andere leerprogramma’s! Met een abonnement heb je zowel toegang tot het lesmateriaal als de examens.
 4. Altijd en overal leren
  Studenten en coaches kunnen altijd inloggen met hun schoolaccount en direct aan de slag. Je kunt dus altijd en overal leren! Niet alleen op school, maar ook bij een (stage)bedrijf, vanuit huis of juist onderweg. Ook is het platform mobile friendly, en dus geschikt voor zowel laptop, tablet en mobiele telefoon.
 5. Inclusief gecertificeerd examen
  De meeste leerprogramma’s zijn inclusief gecertificeerd examen. Hiervoor werken wij veel samen met gecertificeerd examenleverancier exa.men. Wanneer studenten voldoende XP behaald hebben, genereert ons systeem automatisch een steekproef uit de gemaakte opdrachten. De coach kijkt vervolgens deze steekproef na, en beoordeeld het ingeleverde werk. Wanneer de steekproef wordt goedgekeurd, wordt het examen vrijgegeven voor de student.
 6. Coaches bieden gepersonaliseerd onderwijs
  All You Can Learn biedt flexibiliteit voor coaches. Coaches monitoren namelijk online de voortgang van studenten, en kunnen het ingeleverde werk voorzien van feedback en opdrachten goed- en afkeuren. Dit is echter niet verplicht: een coach bepaalt zelf wat, wanneer en hoeveel hij nakijkt! Doordat een coach online altijd inzicht heeft in de voortgang en de kwaliteit van het ingeleverde werk, ontstaat er meer tijd voor gepersonaliseerd onderwijs in de praktijk.