Activiteiten en methodologie

Activiteiten en methodologie

  • Transnationale opleiding ontwikkelen, gebaseerd op gezamenlijke grensoverschrijdende coaching, opleiding en begeleiding, ter ondersteuning van de transnationale ondernemersmentaliteit en competentieontwikkeling van de doelgroep. Het uitwerken van zakelijke ideeën, het bieden van directe toegang tot relevante netwerken en landspecifieke bedrijfskennis en -expertise (need-to-know basis, Just-in-Time).
  • Bestaande ondernemende Lab Context (NL) uitbreiden naar een internationaal E Lab Network
  • Praktische uitvoering van de toewijzing van kredieten (ECVET gebaseerd) als cruciaal element voor transnationale flexibele leertrajecten
  • Ontwikkel een virtueel Europees Ecomlab:
    o een laboratorium waar tests kunnen worden uitgevoerd op het leren van ondernemerschap op basis van het kader van entrecomp van de Europese competentie.
    o een educatieve omgeving waar experimentele methoden kunnen worden toegepast op onderwijs en leren ondernemerschap: real world opdrachten, serious games, gastcolleges van succesvolle ondernemers, workshops
    o een pre-fase van ondernemersactiviteiten die kunnen worden ingebed als start-ups in regionale incubators, ter ondersteuning van een volgende onderwijsstap van onze studenten in instellingen voor hoger onderwijs

Organisatie en ondersteuning

De activiteiten bevinden zich in alle drie de regio’s (6 organisaties), ondersteund door kleine backoffice faciliteiten op elke locatie.

Een transnationaal projectteam ondersteund door deze backoffice en met inbreng van gemotiveerde specialisten (ondernemers, ICT, game-ontwikkelaars, multimedia) zal het project realiseren.

De bestaande Entrepreneurial Lab context (NL) wordt uitgebreid naar een International Entrepreneurial Lab Network (IELN) en het virtuele Europese Ecomlab wordt ontwikkeld. Omdat -ontwikkeling- een transnationale onderwijsstructuur buiten de grenzen van nationale of (Oostenrijkse, Duitse) länder onderwijsbudgetten voor middenstudenten valt.