Afgelopen 22 en 23 maart hebben we drie succesvolle (online) bijeenkomsten gehad met alle schoolpartners. Het doel van deze bijeenkomsten was; het concretiseren van de basisideeën rondom de implementatie van de beoogde projectweken, masterclasses en tussentijdse online bijeenkomsten in het komende implementatiejaar van C-ALEARN.

Met het handboek van Entrecomp in de hand hebben alle schoolpartners input geleverd op een Padlet.com muur. Hier zijn cases gegeven over vragen over de EntreComp competenties en ondernemers leerdoelen die van toepassing zijn op het project, gezien vanuit de verschillende landencontexten.

Er is zeker ook input geleverd over praktische ideeën ( zoals workshops, toetsen, inhoud ) om projectweken en masterclasses te verzorgen. Dit proces heeft een dynamisch karakter en alle deelnemers hebben de oproep ontvangen om hun ideeën in een later stadium op de Padlet-muur in te dienen. Onze verwachting is dat er tussen nu en het einde van het schooljaar zeker een online sessie met een vergelijkbare aanpak nodig zal zijn om tot verdere concretisering te komen.

We hebben ons ook ten doel gesteld om in september 2021 een Trainingsbijeenkomst voor alle partners te organiseren. Onder voorbehoud van de Covid 19 ontwikkelingen, zijn we van plan om dit op uitnodiging te organiseren in Kufstein.