Grensoverschrijdend Leren Ondernemen
ondersteund door regionale ondernemersnetwerken

Het doel van het project is:

  • het ontwikkelen van een duurzame internationale onderwijsinfrastructuur voor beroepsonderwijs-studenten
  • transnationale ondernemerskansente identificeren en te activeren ,

gerealiseerd door de deelnemende onderwijsorganisaties en ondersteund door hun specifieke regionale netwerken met bestaande ondernemerseducatieve capaciteiten voor een International Entrepreneurial Lab Network (IELN).

Aanbevelingen

Dit hoofdstuk ontrafelt de aanbevelingen die roc van Twente zou kunnen afdwingen om de verwachtingen van drie partners op één lijn te brengen om een succesvol ondernemerschapslab te creëren. Als aanbevelingen biedt de onderzoeker een vereenvoudigd kader dat alle competenties omvat die de partners voor het nieuwe lab verwachten. Daarnaast worden de prestatie-indicatoren voor elke competentie verstrekt aan de onderzoeksinstelling die is gebaseerd op EntreComp. De onderzoeker hoopt waarde toe te voegen aan dit project door de kwalitatieve meting voor elke ondernemerschapscompetentie te presenteren die mogelijk alle drie de betrokken partners tevreden kan stellen en als basis kan fungeren om een standaard kwaliteitsmeetsysteem voor het nieuwe internationale Elab te creëren.

De belangrijkste aandachtsgebieden om de verwachtingen van de partners op elkaar af te stemmen, zijn echter als volgt:

  • Het curriculum van het nieuwe lab moet de juiste balans laten zien tussen de theoretische kennis en praktische opdrachten.
  • De organisatie wordt aanbevolen om een onafhankelijke leeromgeving te maken waar studenten hun volledige potentieel realiseren met een sterke focus op ondernemen in een internationale context.
  • Het wordt aanbevolen om het vereenvoudigde kader en de hieronder gedemonstreerde prestatiemeettool als basis te gebruiken, omdat dit belangen en verwachtingen van alle drie de partners met zich meebrengt.

De hierboven geïllustreerde figuur is het gestroomlijnde EntreComp-raamwerk dat alle competenties omvat die cruciaal zijn geïdentificeerd door drie verschillende partners. Daarom is het aan te raden om dit kader uit te oefenen op het nieuwe internationale lab. Het competentiegebied is onderverdeeld in secties:

Ideeën en kansen: Creativiteit, Intercultureel &duurzaam denken, Spot kansen, Visie

Bronnen: Digitalisering, Zelfbewustzijn &eigenwerkzaamheid, Financiële &economische geletterdheid, Middelen mobiliseren/ anderen, Motivatie &doorzettingsvermogen

Into Action: Leren door te doen, samenwerken met anderen, Initiatieven nemen, Planning &management,