C-Alearn

Grensoverschrijdende actie Leren Entrepreneurship
ondersteund bij Regional Networks

 

Intellectuele output 2:

Entrecomp

EntreComp: een nieuw onderwijsconcept

Handleiding voor het ontwikkelen en implementeren van een nieuw onderwijsconcept

Producthandleiding

Een handleiding voor het realiseren en implementeren van het nieuwe onderwijsconcept over grensoverschrijdend innovatief ondernemerschap in actie in een transnationale context, uitgewerkt op basis van ervaring tijdens de uitvoering van het project.

Elementen die in de handleiding moeten worden behandeld:

  • -richtlijn visiedocument: stappen die genomen moeten worden om een gedeelde visie te creëren die past bij verschillende opleidingen
  • systemen / ondernemerscontexten
  • -schetsen opleidingsconcept: schetst transnationaal opleidingsconcept voor actief ondernemerschap
  • -begeleidingsmodel: instructies voor begeleiding en coachingstructuur
  • -roadmap: handleiding voor implementatie

Uitleg

Hoofdlijnen van het innovatieve onderwijs- en coachingconcept over ondernemend leren:

Onderwijs vertaald in een nieuw educatief op EntreComp gebaseerd trainingsconcept, voor het definiëren van een gedeeld concept rond effectieve begeleiding en coaching en voor het concretiseren van deze visie in een nieuw concept voor een flexibel – deels grensoverschrijdend – leertraject ondersteund door een database.
> virtueel Europees Ecomlab (zie ook intellectuele output 3)

In aanloop naar de projectaanvraag hebben de projectpartners voorlopig de volgende hoofdlijnen voor het opleidingsconcept opgesteld: het ontwikkelen van internationale ondernemerscompetenties door het ontplooien van realistische activiteiten, over ondernemerschap in actie en over leren door te doen.

Het dominante kenmerk van het vernieuwende onderwijsconcept is de prominente rol voor de student zelf. In principe is het de bedoeling dat de student vanaf het eerste moment in de eerste plaats ondernemend actief is, ondernemende activiteiten ontplooit en ondersteuning op maat krijgt bij zijn leervragen, vanuit een vraaggestuurde need-to-know opzet.

Leraren vergemakkelijken het leren, volgen het leerproces op, maar domineren niet. Het feit dat delen van het curriculum gezamenlijk worden georganiseerd, betekent dat proces, input en outcomes en de monitoring goed op elkaar moeten worden afgestemd, waarbij ook een hoogwaardige studie- en stagemobiliteit op proces en inhoud kan worden gegarandeerd.

Inspiratie: het leermodel van Lakéus

Als het gaat om het vinden van inspirerende onderwijsmodellen voor onderwijs in ondernemerschap, is het belangrijk om te verwijzen naar onderzoek dat in opdracht van de OESO in 2015 is uitgevoerd (zie bijlage 7 Entrepreneurship in Education What, Why, When and How; Martin Lackéus, 2015 OECD). Op basis van een overzicht van de huidige modellen in ondernemerschapsonderwijs (EE) werd een nieuw leerlijnmodel geïntroduceerd: het leerlijnmodel van Lackéus:

‘Het leerlijnmodel van Lackéus, in opdracht van de OESO, heeft een ander ontwerp dan de voorgaande modellen. Het maakt expliciet onderscheid tussen leren voor breed versus smal ondernemerschap. Hij omschrijft de lijn voor smal ondernemerschap als een apart programma voor studenten die echt ondernemer willen worden (en dus een bedrijf willen starten), terwijl de lijn voor breed ondernemerschap in elk curriculum en voor alle studenten moet worden geïntegreerd.
Een bijkomend verschil tussen het Lackéus-model en de voorgaande modellen is dat dit model meer gebaseerd is op activiteiten dan op competenties. Bovendien legt dit model een directe link tussen verschillende doelen van EE (= het wat) en de bijbehorende didactische benaderingen (= het hoe) ‘

Dit citaat is afkomstig uit aanvullend Nederlands onderzoek Learning for Broad Entrepreneurship: Analyse van leerresultaten en leeractiviteiten uitgevoerd in 2018 door Wageningen Universiteit, Universiteit Utrecht en Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Op basis van de bevindingen bevat deze laatste studie – in lijn met het Lackéus-model – 11 evidence-informed onderwijsprincipes die zijn gedefinieerd als input voor zowel de evaluatie van bestaande modellen als voor de formulering van een gezamenlijke nieuwe visie op actief ondernemerschapsonderwijs en de uitwerking daarvan in concrete leertrajecten.

Bron: BGP Entrepeneurship in Education

Innovatieve elementen

  • innovatief internationaal ondernemerschapsonderwijs gebaseerd op een gezamenlijke visie en innovatieve opleidings- en coachingconcepten
  • een gezamenlijke visie op ondernemend leren door te doen vertaald in concrete contouren en acties, bruggen slaan tussen drie educatieve VET-culturen en – qua implementatie – tussen drie opleidingen – en (regionale) ondernemersecosystemen.

Verwachte impact

De onderwijsvisie die breed gedragen wordt in het ondernemersecosysteem leidt tot een effectieve aanpak, ondersteuning en optimale begeleiding van studenten.

Overdraagbaarheid

Eindresultaat: goede praktijk: als basisconcept voor nieuwe omgevingen / nieuwe partnerschappen.

Waar we aan werken...

Intellectuele output van het project

EntreComp: nieuw onderwijsconcept

EntreComp als basis voor actief ondernemerschapsonderwijs

Het internationale ondernemersleertraject

ondersteund door een multimediale databank binnen het virtuele Europese Ecomlab dat past in het ECVET-systeem

Training voor betrokken docenten en medewerkers

voor het projectteam en de deelnemers van de deelnemende organisaties

Ons doel is om een goede praktijk te creëren voor transnationaal leren en argumenten om transnationale ondernemerschap leren en onderwijs passen in de reguliere onderwijs budgetten. De transnationale samenwerking binnen de deelnemende netwerken wordt verdiept, uitbreiding en integratie van nieuwe partnernetwerken van nieuwe regio's kan een volgende stap zijn die grensoverschrijdend onderwijs stimuleert.